AIZMIRSAT PAROLI?

Mūsu kompānija piedāvā izmantot rezerves datu kopiju izvietošanas pakalpojumu, tajā skaitā arhīva izveidošanu iekš 2Cloud datu apstrādes centra. Šis serviss ļauj garantēt datu saglabātību un pieejamību jebkuru ākrārtas situāciju gadījumā, kuras var rasties klienta lokālā aprēķinu centra robežās, kā arī mazināt personāla slodzi un elastīgi noregulēt sistēmu tekošajam apstrādājamo datu apjomam, kontrolējot izdevumus iekš visa rezerves kopēšanas procesa.

2Cloud rezerves kopēšanas sistēmas atšķirīgā īpatnība ir deduplikācijas tehnoloģija, kura ļauj samazināt datu pārraides kanālu slodzi, tādā veidā paātrinot rezerves kopēšanas procesu un ļaujot klientiem efektīvāk izmantot iekšējos resursus.

Mēs piedāvājam:

  • Datu rezerves kopēšanu, arhivēšanu un indeksāciju.
  • Divu līmeņu autorizāciju un 256 bitu AES šifrēšanu, kura nozīmīgi paaugstina informācijas glabāšanas drošību.
  • Maksimāli efektīvus deduplikācijas un datu saspiešanas algoritmus, kuri tiek realizēti bloku, kā arī datņu sistēmas līmenī, kas ļauj ietaupīt resursus ne tikai datu glabāšanas, bet arī datu pārraides laikā.
  • Daudzlīmeņu datu aizsardzību un aparātu disku kompleksa šifrēšanu, kura nodrošina garantētu datu saglabāšanu.
  • Pastāvīgu datu integritātes pārbaudi, kura ļauj atjaunot sistēmas integritāti īsajā laikā.
TOP